Tag Archives: happy birthaday

Chúc mừng Sinh nhật Cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Hôm nay, ngày 21-7-2024, Gia đình THKT mừng sinh nhật của Cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy cựu Giáo sư của trường Trung học Công lập Kiến Tường.  Kính chúc Cô và gia đình trong năm tuổi mới luôn an lành, sức khỏe luôn tốt, luôn may mắn và nhiều niềm vui. Gia đình THKT

Chúc mừng Sinh nhật Cô Lê Mỹ Thanh

Hôm nay, ngày 5-7-2024, Gia đình THKT mừng sinh nhật của Cô Lê Mỹ Thanh cựu Giáo sư của trường Trung học Công lập Kiến Tường.  Kính chúc Cô và gia đình trong năm tuổi mới luôn an lành, sức khỏe luôn tốt, luôn may mắn và nhiều niềm vui. Gia đình THKT