Tag Archives: hoang minh hung

Gia đình họ Hoàng (Úc) Tết Ất Mùi 2015

  Ngày Mùng Ba Tết Ất Mùi (20-2-2015), cô Hà Kim Lan từ Melbourne (Úc) gởi về cho Từ đường THKT một tấm ảnh vô cùng quý giá, thỏa nỗi nhớ thương của THKT. Đó là ảnh chụp đại gia đình thầy Hoàng Minh Hùng, cô Hoàng Thị Thịnh. Không rõ trong ảnh có ai là con cháu của thầy Hoàng Đình Biểu không? Cô Kim Lan viết: “Gia đình họ Hoàng xin thân chúc tất cả các Thầy, Cô,…