Tag Archives: Học thiệt thi thiệt

Học thiệt, thi thiệt

Trong hai ngày thứ Năm 27 và thứ Sáu 28-6-2024, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024, hoàn tất 12 năm học phổ thông. Chúc các bạn thi thiệt là tốt. Và người lớn không thể quên nhắc các bạn thí sinh đừng để vi phạm các quy chế thi có thể bị “lỡ chuyến tàu” lãng nhách. Ảnh do Microsoft AI Copilot DALL-E 3 tạo. Thanks….