Tag Archives: kiến đen

Tuyên ngôn ngày tiên thường của ngày Valentine’s Day.

  Tui là người Việt giàu tính dân tộc, khoái văn chương thi phú, nên có cơ hội là mượn chữ nghĩa nói hộ lòng mình. Âu cũng là một kiểu “thay lời muốn nói”. Và lời tui muốn nói trong ngày tiên thường của ngày Valentine’s Day 14-2-2015 là như vầy. Trong cuộc đời, có những khi tình cờ mà nên duyên; cũng như phải có đôi có cặp mới làm nên chuyện. (Xin vui lòng mở xem full…