Tag Archives: lê văn chín

Gia đình THKT viếng mẹ bạn Lê Văn Chín

Chiều ngày 20-12-201, hai CHS THKT Trần Ngọc Bách và Nguyễn Thanh Phong Xẹp đã đến thị trấn Thạnh Hóa (Tuyên Nhơn cũ) viếng linh cữu Cụ bà Phùng Thị Đính, sanh năm 1917, tạ thế ngày 19-12-2015 là thân mẫu của bạn Lê Văn Chín là cựu học sinh THKT. Thay mặt thầy cô và các CHS THKT, chúng tôi đã gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho hương linh cụ bà sớm siêu thoát. Ảnh: NGỌC BÁCH…