Tag Archives: Lữ hành trần thế

Chào tháng 12 đặc ruột thơm bơ

Bữa nay, hơn 8,1 tỷ người trên Trái đất, trong đó có gần 100 triệu người Việt Nam, cùng bước vào tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023. Nếu cuộc lữ hành trần thế trên hành trình được thể hiện mỗi năm là một cột mốc cây số, tới bữa nay, ta đã đi được 11/12 đoạn của một km đời người. Trên hành trình này, mỗi người đi bằng phương tiện và điều kiện (bao gồm cả thể…