Tag Archives: malaysia

VIDEO: Một ngày ở thành phố cổ Malacca (Malaysia)

  Chúng tôi từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đi xe hơi 2 giờ tới thành phố cổ Malacca ngày 2-2-2016. Thành phố Malacca cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 152km và cách Singapore khoảng 245km. Xin mời xem video: