Tag Archives: merry christmas 2014

Merry Christmas 2014

    ● Bạn Nguyễn Công Phong (Colorado): Nguyễn Công Phong. xin chúc mừng các bạn thành viên và gia đình, trong gia đình THKT, lễ Giáng sinh được nhiều hông ân Thiên Chúa và Năm Mới sức khỏe thật tốt mọi sự như ý. Thay mặt gia đình: Nguyễn Công Phong.   ● Bạn Lê Thành Sử (Oklahoma): Le Thanh Su xin chuc tat ca Thay Co va ban be THKT huong mot mua Giang Sinh An Lanh Hanh…