Tag Archives: năm dê

Năm nay là năm con gì?

Đối với người Việt, năm nay là năm con dê. Nhưng phải chăng nhất định gốc tích của nó từ văn hóa đúng là như thế? Vấn đề không đơn giản, bởi vì chính với Trung Quốc, nơi khởi nguồn bộ 12 con giáp, các học giả của họ cũng không nhất trí năm nay là năm con gì. Sự hàm hồ khởi nguyên từ chữ “dương” 羊 . “Dương”, theo Hán văn, nghĩa là con dê, nhưng cũng có…