Tag Archives: ngày phụ nữ quốc tế

Ngày 8-3 chỉ có yêu thương và vui chơi

Sáng sớm 8-3 mắt nhắm mắt mở, nói gọn là mắt tèm lem, vừa vào trình diện ông Thần Ve Chai Mark Zuckerberg, tôi đã thấy ngay trên đầu trang Facebook có cái thiệp mừng ngày 8-3 của mạng truyền thông xã hội lớn nhất hành tinh này với yêu cầu hãy chia sẻ nó đi. Nhưng khi đọc thấy cái dòng “Here’s to equality for women worldwide” (Đây là để bình đẳng cho các phụ nữ trên toàn thế…