Tag Archives: Nhạc bản

Important

Một góc nhớ về những bìa nhạc bản ở Sài Gòn trước năm 1975

Ngày xửa chưa xưa ở Sài Gòn trước năm 1975. Lúc đó, các bản nhạc do các nhà xuất bản, nhà tổng phát hành như Tinh Hoa, Á Châu, An Phú, Diên Hồng, Khai Sáng, Minh Phát, Sống Chung, Tinh Hoa Miền Nam,… hoặc tự tác giả in ấn phát hành được in thành từng bản rời (tờ nhạc, nhạc bản, music sheet) trên giấy cứng khoảng khổ A3 ngày nay gấp đôi lại thành khổ cao 30cm x ngang…