Tag Archives: quốc khánh hoa kỳ

Chúc mừng các bạn tôi nhân Ngày Độc lập Hoa Kỳ July Fourth

  Hôm nay 4-7-2016, các bạn Mỹ và các bạn Việt của tôi sinh sống ở Mỹ mừng ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, cũng là Ngày Độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Nhiều người ở Mỹ quen gọi đơn giản mà thân thương đây là “Ngày July Fourth”. Nhân ngày đặc biệt này, tôi xin được chung vui với các bạn công dân Hoa Kỳ và chưa phải là công dân Hoa Kỳ nhưng đang có thẻ xanh…