Tag Archives: quốc tổ

Đồng bào con cháu Hùng Vương

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ – TẬP 4: Hôm nay ngày 10 tháng 3 năm Bính Thân (16-4-2016), ngày ứng với câu ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”. Vậy là hôm nay, toàn bộ người Việt trên toàn cõi địa cầu (gồm 92 triệu người Việt ở Việt Nam và hơn 4 triệu người Việt đang định cư ở hơn 100 nước thuộc 5 châu lục) cùng có một đám…