Tag Archives: Sáng tác thơ

Thơ do trí tuệ nhân tạo AI sáng tác

Ông bạn của A Phủ nửa khuya gà gáy canh Ba đêm qua bị cái “cọng ngò gai” nó ám ảnh nên đã nhờ trí tuệ nhân tạo AI sáng tác 2 bài thơ với ước mong được vinh danh là “nhà thơ trí tuệ nhân loại”. (Ông bạn thiệt thà khai báo mình có tài khoản OpenAI để xài cái em chatbot ChatGPT, mà tài khoản OpenAI chỉ có thể đăng ký với số phone ở một số nước,…