Tag Archives: Tản văn

Lan man về cảnh giới “Chúng Ta Sống Để Lắng Nghe…” của Nguyễn Phong Việt

Tết Con Rồng 2024 này, A Phủ có lộc đọc sách. Ít bữa sau khi được “trung niên bằng hữu lưu niên” Nguyễn Trí Thông ship tặng cuốn du ký “Có Gì Sau Phía Chân Trời”, A Phủ lại được một văn nhân họ Nguyễn khác là cậu em Nguyễn Phong Việt gửi tặng tập tản văn “Chúng Ta Sống Để Lắng Nghe…” Nghĩ cũng lạ thiệt, họ là 2 trung niên họ Nguyễn, người kia xuất xưởng năm 1979,…