Tag Archives: thầy cô thkt

Danh sách Thầy Cô THKT

(Trong ngoặc đơn là ngày sinh nhật) Cô NGUYỄN THỊ BA Thầy TRẦN BA Thầy ĐINH QUÝ BẢN Cô ĐỖ THỊ BẢY (12-3) Thầy TRƯƠNG VĂN BÉ  (10-2) Cô HUỲNH TRUNG DUNG  (1-2) Thầy NGUYỄN QUỐC DŨNG Thầy NGÔ ĐA Thầy DƯƠNG ĐỆ  (15-6) Thầy TRẦN HỮU ĐỨC Thầy NGUYỄN VĂN HAI Thầy DƯƠNG TẤN HẢI  (30-1) Thầy HÀ NGÔN HẠNH Thầy NGUYỄN HỮU HỆ Thầy NGUYỄN TRỌNG HÒA  (1-1) Thầy NGUYỄN VĂN HÒA (10-3-1950) Thầy VÕ QUỐC HÙNG Cô…