Tag Archives: thầy ngô bảo toàn

Chúc mừng sinh nhật thầy Ngô Bảo Toàn

Hôm nay, ngày 20-8-2020, Gia đình THKT mừng sinh nhật của thầy Ngô Bảo Toàn, cựu giáo sư của trường Trung học Công lập Kiến Tường. Kính chúc thầy luôn an lành, nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Gia đình THKT

Chúc mừng sinh nhật thầy Ngô Bảo Toàn

Hôm nay, ngày 20-8-2019, Gia đình THKT mừng sinh nhật của thầy Ngô Bảo Toàn, giáo sư của trường Trung học Công lập Kiến Tường (hiện ở Tân An, Long An) Kính chúc thầy luôn an lành, nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Gia đình THKT