Tâm sự bạn tôi

hoamai_01

Nàng xuân ghì chặt bên đời
Trong tim luôn thấy bóng người ngày xưa
Tan trường ngày ấy đổ mưa
Xe đưa xe rước vẫn chưa vừa lòng
Rồi xưa em bước theo chồng
Bên đời ta vẫn một lòng ngóng trông
Em giờ bên nớ vui không
Lời thơ em viết thấy lòng không vui
Bao năm thơ đã ngủ vùi
Nay em, ghi lại bùi ngùi làm sao
Ngày thi toán nhớ không nào
Số sao chằng có, thơ thì thiếu chi
Tay em phục dược thôi thì
Đưa em đi học thuốc tây kém gì
Lo cho mở pharmacy
Để nàng làm chủ có gì mà lo
Bây giờ có bạc đầy kho
Cũng không có được người lo cho mình
Cuộc đời lắm nỗi điêu linh
Đục trong ai lóng chữ tình thế ư.

Trả lại ai lời thơ tình ngỏ ý
Kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày
Là thi nhân lời thơ vẫn miệt mài
Xây mộng ảo bên đời đầy vô vọng
Lời thơ em hòa cùng chung nhịp sống
Mắt môi cười vì thơ cũng là anh
Duyên trúc mai ngày ấy đã không thành
Đừng nuối tiếc em ra đi lăng lẽ
Bến đục trong em phó thác lắng nghe
Xin gửi ai muôn van lời đa tạ
Xuân đã về nên ai đó thiết tha
Nhắc chuyện cũ nhưng ngày xuân đã mới
Lên trang web lòng thấy vui phơi phới
Kỷ niệm về anh sống với nàng thơ

NGUYỄN THỊ QUYẾN – HOÀNG LỆ UYÊN

(Kiến Tường 2-2-2014)