Hí họa chân dung những người nổi tiếng

Đây là nhữn bức hí họa chân dung những nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Bức vẽ cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton được đánh giá là đẹp nhất.

thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-01 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-02 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-03 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-04 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-05 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-06 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-07 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-08 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-09 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-10 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-11 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-12 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-13 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-14 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-15 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-16 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-17 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-18 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-19 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-20 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-21 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-22 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-23 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-24 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-25 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-26 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-27 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-28 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-29 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-30 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-31 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-32 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-33 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-34 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-35 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-36 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-37 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-38 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-39 thkt-hihoa-chandung-nguoinoitieng-40

* Nguồn: Internet (xin cảm ơn tác giả)

* Người tìm chọn và chia sẻ: PHẠM DOANH MÔN (Sydney, Úc, 20-10-2012)