VIDEO: Đón Giao thừa 2015 trên Quảng trường Times Square (New York)

Revelers Celebrate New Year's Eve In New York's Times Square

 

Xin mời quý thành viên THKT thưởng thức video sự kiện đón Giao thừa 2015 trên Quảng trường Times Square (New York).

Xin click vào đây để xem video.