Nhân Tết Nửa năm

150620-lich-tetdoanngo-00

 

Hôm nay là Tết Mùng 5 Tháng 5 (tên chữ là Tết Đoan Ngọ). Tết này được ghi vào sử sách ở Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc. Sở dĩ gọi là Đoan Ngọ là vì người ta tiến hành nghi thức cúng kiến vào giờ Ngọ (từ 11 giờ sáng tới 1 giờ chiều). Còn “đoan” trong tiếng Hán có nghĩa là “mở đầu”.

Xin mời click vào đây để đọc bài.

 

KIẾN ĐEN

(Saigon Tết Nửa năm 20-6-2015)