Gia đình THKT viếng đám tang chị Nguyễn Thị Quyến

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-12_resize

Ngày 18-7-2015 Gia đình THKT gồm có thầy Võ Xuân Sơn, cô Hoàng Thị Cẩm Thạch, thầy Nguyễn Văn Hòa, thầy Ngô Bảo Toàn cùng các anh chị và các bạn cựu học sinh THKT cư ngụ ở Saigon, Long An và TX Kiến Tường đã đến tư gia để viếng linh cữu chị Nguyễn Thị Quyến và chia buồn cùng gia quyến.

Thầy Võ Xuân Sơn đã thay mặt Gia đình THKT nói lên sự thương tiếc và nêu lên những việc làm mà chị Quyến đã thực hiện cho Gia đình THKT với vai trò trong nhóm liên lạc từ lúc ban đầu (2010) cho đến ngày chị trở bệnh (2014). Đặc biệt trước linh cữu của chị, các thành viên tùy theo tôn giáo của mình đã cầu nguyện cho linh hồn của chị sớm siêu thoát nơi miền cực lạc

 

TRẦN NGỌC BÁCH

(TP.HCM 22-7-2015)

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-03_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-04_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-20_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-05_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-06_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-07_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-08_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-09_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-10_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-11_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-12_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-13_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-14_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-15_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-16_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-17_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-18_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-19_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-21_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-22_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-01_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-02_resize

150718-gdthkt-viengtang-chi-quyen-23_resize