Hữu Danh ở North Carolina

 

Bạn Hữu Danh qua Mỹ thăm con gái tại North Carolina từ ngày 17-8-2015. Theo yêu cầu của Từ đường THKT, bạn gởi một số hình ảnh bạn và gia đình con gái. Cảm ơn ban Hữu Danh. Chúc bạn một chuyến đi thật an lành và vui vẻ.

20150820_091848_resize

20150820_091947_resize

Ba cha con đi ăn sáng,

20150820_092809_resize 20150820_135953_resize 20150820_145444_resize

 

20150820_145513_resize

Bạn Hữu Danh và con gái (đang định cư tại North Carolina)

20150820_153515_resize 20150821_124827_resize 20150821_130158_resize 20150821_135740_resize