Gia đình THKT viếng anh Nguyễn Sinh

 

Ngày 26-8 thầy trò THKT tại Saigon và Biên Hòa gồm có thầy Nguyễn Xuân Kỳ, thầy Nguyễn Văn Hòa, cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy và các cựu học sinh Trần Ngọc Bách, Nguyễn Thanh Phong (Xẹp), Trần Văn Chiêu đã đến tư gia của gia đình chị Lê Thị Mãnh tại khu dân cư Long Hưng thuộc thành phố Biên Hòa, để viếng linh cữu anh Nguyễn Sinh, phu nhân của chị Mãnh, vừa qua đời. Thầy Nguyễn Xuân Kỳ đã đại diện cho thầy trò THKT thắp hương và có lời chia buồn với chị Mãnh là học trò của mình vào những năm 1965-1969. Chị Lê Thị Mãnh và cô Ngọc Thủy cũng là bạn học cùng lớp tại THKT từ lớp đệ Thất (1962) đến lớp đệ Nhị (1967).

TRẦN NGỌC BÁCH

(TP.HCM 27-8-2015)

150826-thkt-vieng-nguyensinh-01_resize 150826-thkt-vieng-nguyensinh-02_resize 150826-thkt-vieng-nguyensinh-03_resize 150826-thkt-vieng-nguyensinh-04_resize 150826-thkt-vieng-nguyensinh-05_resize 150826-thkt-vieng-nguyensinh-06_resize 150826-thkt-vieng-nguyensinh-07_resize 150826-thkt-vieng-nguyensinh-08_resize 150826-thkt-vieng-nguyensinh-09_resize 150826-thkt-vieng-nguyensinh-10_resize 150826-thkt-vieng-nguyensinh-11_resize