VIDEO: Buổi sáng ngày họp mặt Kiến Tường Wichita 2015

Wichita-hopmat-2015

Họp mặt Đồng hương và Gia đình Trung học Kiến Tường lần thứ Ba Wichita 2015

Bang Kansas (Hoa Kỳ). Ngày thứ Bảy 29-8-2015. Hội trường Chợ Thái Bình Supermarket.

Sáng 29-8, chuẩn bị và đón tiếp.

Xin mời xem video: