Tag Archives: hoa kỳ

VIDEO: Buổi sáng ngày họp mặt Kiến Tường Wichita 2015

Họp mặt Đồng hương và Gia đình Trung học Kiến Tường lần thứ Ba Wichita 2015 Bang Kansas (Hoa Kỳ). Ngày thứ Bảy 29-8-2015. Hội trường Chợ Thái Bình Supermarket. Sáng 29-8, chuẩn bị và đón tiếp. Xin mời xem video: