Chuyện sẽ tới…!

Thời gian gần đây gđ THKT nhận nhiều tin buồn của các thành viên ,lý do đơn giãn là chúng ta ai ai tuổi cũng hơn 50 cuộc đời rồi,nhất là quý Thầy Cô,phải chịu thôi vì đây là qui luật của tạo hóa rồi,ai dám cải ..? Do đó mọi người trong  chúng ta khi còn gặp nhau trong những lần hop mặt hàng năm phải trân trọng tình cảm theo cách nói ” Chỉ có ở THKT “.Đây là lý do chính để chúng ta duy trì họp mặt hàng năm.,mỗi năm đều có thêm bạn mới tham gia và sẽ có thiếu vắng bạn ra đi vĩnh viễn…Thôi thì còn gặp nhau được là vui rồi,cố gắng và cố gắng để gặp nhau nhé…

Phong xẹp