Danh sách học sinh Trung học Phổ thông và Cơ sở Bình Phong Thạnh nhận quà Khuyến học THKT 2016

hopmat-thkt-tetbinhthan-2016-01

Nhân dịp họp mặt truyền thống hàng năm của Thầy Trò Trung học Kiến Tường Xuân Bính Thân 2016 tại thị xã Kiến Tường ngày Chủ nhật 28-2-2016

STT HỌ VÀ TÊN LỚP NỘI DUNG
1. Trần Hoàng Bảo 11a3  
2. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 10a3  
3. Lê Thị Hồng Đào 10a2  
4. Đỗ Thị Cẩm Tiên 8a1  
5. Bùi Ngọc Mỹ 7a1  
6. Đỗ Tuấn Dương 9a3  

Danh sách này đã được Ban giám hiệu nhà trường xét duyệt