Tin buồn

Được tin báo,gia đình Anh Nguyễn Công Phong và bạn Cẫm Vân(Cưu học sinh THKT niên khóa 1968) đang định cư tại Denver-Colorado USA có sự không hay. Đúa con trai thứ của anh chị đã gặp nạn khi đi câu ở Los Angeles- CA,hiện Anh Công Phong và Bạn Cẫm Vân đang ở đây lo hậu sự, gđ THKT xin chia buồn cùng gia đình anh Công Phong.
Phong (xẹp )