Tin buồn

Gđ THKT kính báo tin buồn: Cụ ông PHAN LIÊM là thân phụ của chị Phan Thanh Luận,nhạc phụ anh Phan An đã từ trần lúc 16 giờ ngày 21-4-2016,thượng thọ 99 tuổi.Cầu nguyện linh hồn cụ tiêu diêu miền cực lạc.(xin xem thông tin trên hình chụp).
Phong xẹpChi Luan 2