Một ngày 8-3 thú vị của Gia đình THKT

 

Ngày 8-3-2016, xuất phát từ thị xã Kiến Tường, các bạn thuộc Gia đình THKT đã ghé thăm nhà chúng tôi ở Thủ Đức rồi đến thăm các thành viên khác.

Ảnh: NGUYỄN VĂN HÒA

THĂM NHÀ THẦY CÔ NGUYỄN VĂN HÒA – NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY Ở THỦ ĐỨC:

160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-15

THĂM NHÀ THẦY NGUYỄN XUÂN KỲ Ở BIÊN HÒA:

160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-02

160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-14

Vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Yêm – Lan (bìa trái và phải) tặng quà cho thầy cô Xuân Kỳ.

  160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-08

THĂM NHÀ BẠN VÕ TẤN TRÀNG Ở BIÊN HÒA:

160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-10        160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-18

Bạn Võ Tấn Tràng (thứ 2 từ phải qua)

THĂM VĂN MIẾU TRẤN BIÊN TẠI TP BIÊN HÒA:

160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-20 160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-19 160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-17 160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-16 160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-13

Bia tiến sĩ.

160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-12 160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-11  160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-09 160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-07 160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-06 160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-05 160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-04

Bài vị các danh sĩ: Võ Trường Toản, Bùi Hữu Nghĩa, Đặng Đức Thận, Ng Đình Chiểu, Nguyễn Du, Chu Văn An, Nguyễn Trãi…

160308-thkt-thamthay-xuanky-nvhoa-03

Bia tiến sĩ, bên trong là bài vị các danh sĩ: Võ Trường Toản, Bùi Hữu Nghĩa, Đặng Đức Thận, Ng Đình Chiểu, Nguyễn Du, Chu Văn An, Nguyễn Trãi…