Những tấm lòng chung tay cho cuộc sum họp Đại Gia đình THKT Xuân Đinh Dậu 2017

Gia đình Trung học Kiến Tường chân thành cảm ơn quý vị ân nhân đã có lòng chung tay góp sức cho cuộc sum họp đại gia đình THKT Xuân Đinh Dậu 2017.

Danh sách này sẽ được Từ đường THKT cập nhật khi có “tình tiết” mới.

A. QUỸ TỔ CHỨC HỌP MẶT:

  1. Thầy cô Dương Đệ (New York): 500 USD
  2. Anh chị Trương Văn Nghĩa (Sydney, Úc): 10.000.000 đồng
  3. Thầy cô Đỗ Ngọc Trang – Nguyễn Thị Bích Thủy (California): 200 USD.
  4. Cô Võ Huỳnh Mai (Texas): 5.000.000 đồng.
  5. Qúy Thầy Cô và các cựu học sinh, khách quý dự Họp măt ngày 19-2-2017 đã đóng góp tại chỗ tổng cộng 38.330.000 đồng. (Chúng tôi sẽ có danh sách cụ thể trong vài ngày tới).

B. QUỸ KHUYẾN HỌC:

  1. Bạn Đỗ Thị Mỹ Lộc (NK 1968): 5.000.000 đồng.
  2. Thầy cô Đỗ Ngọc Trang – Nguyễn Thị Bích Thủy: 300 USD.
  3. Bạn Lại Võ Huy Phương (cựu học sinh THPT Mộc Hóa, con của bạn Võ Thị Hoa – Sương): 10 chiếc xe đẹp giá 23.000.000 đồng.
  4. Vợ chồng cháu Võ Minh Duy – Phạm Thị Anh Phúc, con gái bạn Kiến Đen: 250 cuốn tập.

PHẦN ĐÓNG GÓP QUỸ THKT NGAY TRONG NGÀY HỌP MẶT THKT 19-2-2017

Trong ngày họp mặt truyền thống Về Thăm Trường Xưa ngày 19-2-2017 tại trường Trung học cơ sở Võ Duy Dương, quý Thầy Cô, các khách mời, các anh chị và các bạn cựu học sinh THKT đã đóng góp vào Quỹ Gia đình THKT tổng cộng 41.930.000 đồng.

Gia đình THKT chân thành cảm ơn quý vị về sự chung tay góp sức chí tính và quý giá này

Xin click vào đây để xem danh sách.