Thầy Trần Ngọc Thịnh thăm thầy Nguyễn Hữu Hệ

 

Ngày 12-2-2017, thầy Trần Ngọc Thịnh đã cùng cựu học sinh Trần Ngọc Bách tới thăm thầy Nguyễn Hữu Hệ tại nơi thầy Hệ đang dưỡng bệnh.

Thầy Trần Ngọc Thịnh (trái) và thầy Nguyễn Hữu Hệ.

Hai thầy Ngọc Thịnh và Hữu Hệ (ngồi) và học trò Ngọc Bách.

Thầy Trần Ngọc Thịnh và thầy Nguyễn Hữu Hệ là bạn thời Đại học Sư phạm Saigon (thập niên 50 của thế kỷ trước ). Hia thầy cùng tốt nghiệp và cùng nhận nhiệm sở chung một ngày tại trường Trung Học Công Lập Kiến Tường. Trong ảnh chụp trước năm 1975, thầy Thịnh đứng bìa phải, áo trắng quần đen. (Ảnh tài liệu của Từ đường THKT)

Trong ảnh chụp trước năm 1975 trên sân trường THKT, thầy Nguyễn Hữu Hệ thứ ba từ trái qua. (Ảnh tài liệu của Từ đường THKT).

TRẦN NGỌC BÁCH