PHOTO: Họp mặt Thầy trò Trung học Kiến Tường Xuân Đinh Dậu 2017 – P8/8

 

PHẦN 8/8

Sáng Chủ nhật 19-2-2017 tại trường Trung học cơ sở Võ Duy Dương (Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An). Đây là “Thánh địa THKT” – nơi ngày xưa là cơ sở của hai trường Trung học Công lập Kiến Tường và Trung học Bán công Kiến Tường. Tỉnh Kiến Tường còn có thêm trường Trung học Tỉnh hạt Kiến Bình tại quận Kiến Bình.

Năm nay là cuộc họp mặt truyền thống lần thứ 9 của thầy trò các trường trung học ở tỉnh Kiến Tường trước 1975 trong 8 năm qua, kể từ khi thầy trò tìm lại được nhau vào đầu xuân 2010.

Ảnh: KIẾN ĐEN PHẠM HỒNG PHƯỚC

TRANG   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8

TRANG   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8