VIDEO: Họp mặt Thầy trò Trung học Kiến Tường Xuân Đinh Dậu 2017 – Phần 3/5

Phần 3/5: Họp mặt lần thứ 9.

Xin mời xem video: