Học trò: VÕ VĂN MĂN

– Sinh ngày:

– Hiện nay ở: Willow Grove, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ

– Học tại Trung học Công lập Kiến Tường từ 1966 đến 1973.

Anh Võ Văn Măn (áo thun xanh) dự họp mặt THKT Tết Đinh Dậu 2017 tại Kiến Tường: