Mùng Ba Tết thầy

 

Truyền thống đạo lý và lễ nghĩa từ ngày xưa của người Việt trong dịp Tết là:

– Mùng Một tết cha: về bên nội.

– Mùng Hai tết mẹ: về bên ngoại

– Mùng Ba tết thầy: đi thăm thầy cô.

Xin mời đọc bài.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Thầy cô Nguyễn Văn Hòa – Nguyễn Thị Ngọc Thủy.