Chào tháng 3

Chào tháng 3

Công việc tăng ga.

Hầu bao nhiều gấp ba.

Bội thu nhờ 8-3

Sống sót qua 8-3

Suốt tháng cười ha ha.

 

See you February!

Bye Violet!

Hello March!

Hi Daffodil!

 

Ngày thứ 60 của năm 2018.

365–60=305

12-2=10

354-14=340

P.H.P.

+ Ảnh: Loài hoa của tháng ba: hoa thủy tiên vàng (daffodil). Tượng trưng cho mùa xuân, sự tái sinh, hạnh phúc gia đình, đồng cảm, lạc quan. (Nguồn ảnh: Internet. Thanks).