Tag Archives: tháng ba

Chào tháng 3

Chào tháng 3 Công việc tăng ga. Hầu bao nhiều gấp ba. Bội thu nhờ 8-3 Sống sót qua 8-3 Suốt tháng cười ha ha.   See you February! Bye Violet! Hello March! Hi Daffodil!   Ngày thứ 60 của năm 2018. 365–60=305 12-2=10 354-14=340 P.H.P. + Ảnh: Loài hoa của tháng ba: hoa thủy tiên vàng (daffodil). Tượng trưng cho mùa xuân, sự tái sinh, hạnh phúc gia đình, đồng cảm, lạc quan. (Nguồn ảnh: Internet. Thanks).