Chào một ngày nhiều cái mới…

Chào ngày đầu tuần mới.

Chào ngày đầu tháng mới.

Chào ngày đầu quý mới.

Bởi đơn giản hôm nay là ngày thứ Hai 2-4-2018.

Xin mời đọc bài

KIẾN ĐEN