Tag Archives: ngày mới

Chào một ngày nhiều cái mới…

Chào ngày đầu tuần mới. Chào ngày đầu tháng mới. Chào ngày đầu quý mới. Bởi đơn giản hôm nay là ngày thứ Hai 2-4-2018. Xin mời đọc bài KIẾN ĐEN