8-3-2020: đổi giờ thành giờ mùa Hè ở Mỹ

 

Lo Cô Vi, chớ quên đổi giờ.

Vào lúc 2g sáng ngày Chủ nhật 8-3-2020, hầu hết các địa phương ở nước Mỹ sẽ tiến hành đồi giờ, bát đầu giờ tiết kiệm nắng Daylight Savings Time (DST), hay còn gọi là giờ mùa Hè (Sumer Time), giờ mùa Xuân tiến tới (Spring Forward). Từ giờ chuẩn Standard Time (ST) hỗm rày, người ta cộng thêm 1 giờ nữa thành giờ DST: 2g sáng chỉnh đồng hồ lên thành 3g sáng (may phước là đồng hố điện tử, các thiết bị có kết nối online với Internet, máy tính sẽ tự động điều chỉnh giờ).

Với lần đổi thành giờ DST này, người ở Mỹ sẽ ngủ sớm hơm 1 giờ và dậy sớm hơn 1 giờ như trước nay. Vì thế thời gian đầu dễ gây chập cheng, đặc biệt là chuyện lái xe đi làm buổi sáng. Một số địa phương nhắc nhở trên phương tiện truyền thông và chạy chữ chớp đèn trên các bảng điện tử dọc xa lộ nhắc người lái xe tỉnh ngủ.

Thời gian áp dụng giờ DST năm 2020 sẽ kéo dài tới 2g sáng Chủ nhật 1-11-2020. Lúc đó, người ta sẽ lùi đồng hồ lại 1 giờ thành giờ ST hay giờ mùa Đông (Winter Time), giờ mùa Thu lui lại (Fall Back).

Do nước Mỹ rộng, từ Bờ Tây (giáp Thái Bình Dương) sang Bờ Đông (giáp Đại Tây Dương) có 6 múi giờ (Hawaii Time, Alaska Time, Pacific Time, Mountain Time, Central Time, và Eastern Time), việc đổi giờ sẽ lần lượt diễn ra trong 6 giờ.

Sở dĩ nói hầu hết nước Mỹ đổi giờ, vì có bang Hawaii và bang Arizona (ngoài trừ khu bảo tồn người Da Đỏ Navajo Nation ở đông bắc Arizona) không áp dụng việc thay đổi giờ.

Cô Vi thì mặc Cô Vi

Đổi giờ DS ta thì change time…

KIẾN ĐEN