Từ điển “HỌC”

Anh bạn từ thời còn quấn tã của A Phủ giờ mần giáo dục xuất ngoại nhân mùa Nhà giáo 20-11-2022 đã chia sẻ bộ từ điển “HỌC”.

Ảnh: Internet. Thanks.

– HỌC GIẢ: Không học mà khoe có học

– BÁC HỌC: Cao tuổi mà vẫn còn đi học

– HỌC CỤ: Người ở tuổi cụ đi học

– HỌC LIỆU: Người bị liệu đi học

– HỌC PHÍ: Học mà không làm được gì

– HỌC XÁ: Học cách xá lạy

– HỌC THỨC: Học tới mức quên cả ngủ

– TIỂU HỌC: Bị đái dầm trong khi học; học tới đái ra quần

– ĐẠI HỌC: Học đại môn nào cũng được, trường nào cũng xong

– CAO HỌC: Ngồi trên lầu cao mà học

– VÔ HỌC: Ngày nhập trường

– THẤT HỌC: Chỉ học tới hết lớp Bảy

– HỌC BẠ: Bạ chỗ nào cũng học

– HỌC ĐƯỜNG: Vừa đi đường, vừa học;  học ngoài đường

– HỌC SINH: Sinh con trong khi đang đi học

– HỌC LỰC: Bạo lực học đường; đánh nhau trong lớp học

– HỌC THUẬT: Học mà phải giở chiêu trò

– HỌC HỎI: Học trò hay hỏi

– HỌC VỊ: Học tới bốc mùi

– HỌC HÀM: Học bài tới ê cả hàm; học chia động từ đến sái quai hàm

– HỌC KỲ: Học mà thấy kỳ kỳ, học những điều kỳ lạ.

– HỌC TẬP: Học trên những cuốn tập; học sinh tập thể dục

– HỌC HÀNH: Học sinh hôi mùi hành; học sinh bị thầy cô nói hành nói tỏi

– HỌC VẤN: Học để thi vấn đáp

– HỌC KHU: Học với tư thế chổng khu; học tới ê mòn cả cái khu.

A.P.