Tag Archives: từ điển học

Từ điển “HỌC”

Anh bạn từ thời còn quấn tã của A Phủ giờ mần giáo dục xuất ngoại nhân mùa Nhà giáo 20-11-2022 đã chia sẻ bộ từ điển “HỌC”. Ảnh: Internet. Thanks. – HỌC GIẢ: Không học mà khoe có học – BÁC HỌC: Cao tuổi mà vẫn còn đi học – HỌC CỤ: Người ở tuổi cụ đi học – HỌC LIỆU: Người bị liệu đi học – HỌC PHÍ: Học mà không làm được gì – HỌC XÁ: Học…