Tag Archives: andrew nguyễn công anphong

Bông hồng xin dâng lên Thiên Chúa mùa Phục sinh 2016

​Những gì Thiên Chúa đã ban cho tôi theo ý Ngài là sự tốt đẹp thì Ngài có quyền lấy lại theo ý muốn của Ngài, tôi là người nhận Ngài là Thiên Chúa của tôi và mọi sự xin được vâng theo sự quan phòng của Thiên Chúa. Năm 1980, Ngài đã ban cho tôi một đứa con trai yêu dấu. Và Ngài đã cho cháu được sống cùng cha mẹ, anh em mình suốt gần 36 năm qua. Bây…