Tag Archives: ba lùn

Chuyện củ lùn, Ba Lùn của tôi

  Hai tuần qua sau khi tôi đọc ”phóng sự” về ”củ lùn” của anh Phạm Hồng Phước, tôi thấy có gì như “đau đau” trong bụng không phải bị bội thực vì cái ngon cái hấp dẫn của củ lùn, tưởng tượng ăn nhiều ”ăn hàm thụ” làm cái bụng tôi ”no óc ách” như bị Tào Tháo sắp rượt tôi chạy ”co giò”. Chữ ”củ lùn” với ý nghĩa của nó thật sự nó không có ”ăn nhậu”…