Tag Archives: christian

MOTHER’S DAY 2015: Chuyện một bà mẹ trẻ

  Chúng ta thường có những câu chuyện của con kể về mẹ, để nói lên lòng tri ơn. Rất hiếm có chuyện mẹ kể về con, vì mẹ thương con không cần phải nói ra. Nhưng nếu mẹ kể ra, hẳn là con của mẹ đã gặp cảnh huống bất thường khiến mẹ phải lên tiếng, như câu chuyện sau đây. Biết bắt đầu từ đâu giữa mộng và thực. Thật là khó nói về một tiếng khóc lẫn…