Tag Archives: chúc mừng Năm mới 2024

Nhờ AI viết vẽ chúc mừng Năm mới 2024

Trong ngày Tết Dương lịch 2024, A Phủ hơi bị quởn, bèn lôi mấy ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI ra vọc. Đầu tiên, A Phủ nhờ các ứng dụng Microsoft Copilot, Google Bard, OpenAI ChatGPT viết lời chúc mừng với câu nhà vả: “Hãy viết lời chúc mừng năm mới 2024”. Kết quả: MICROSOFT COPILOT: Chúc mừng năm mới 2024! 🎉🎉🎉 Một năm mới đầy sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công đến với bạn và gia đình. Chúc bạn có một…