Tag Archives: Cô Phạm Thị Thu

Lá thư gởi bảo đảm từ Bến Tre

  Sáng ngày 15-9-2012, bạn Trần Ngọc Bách (TP.HCM) nhận được lá thư gửi bảo đảm của cô Phạm Thị Thu từ Bến Tre gửi lên. Sau khi đọc thấy nội dung có nhắc đến nhiều thầy cô và các bạn THKT, Kiến Già thấy phải chioa sẻ để mọi người cùng đọc:   Bến Tre 13-9-2012 Em Bách Cô rất phấn khởi và cũng rất cảm động khi được Quí Thầy, Quí Cô và các em học sinh năm…