Tag Archives: cô tô ngọc thạnh

Thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Lê Phước và cô Tô Ngọc Thạnh

Thành thật phân ưu cùng quý tang quyến: -*- MỘT : Nhận được tin tạ thế quá trễ, nay Thầy Nhiêu có lời giả biệt bạn hiền cố giáo sư THKT Thầy Lê Phước . Nguyện hương linh thầy sớm về cõi an yên vĩnh hằng -*- HAI : Thầy Nhiêu cũng có lời giã biệt cố thư ký THKT , Cô Tô Ngọc Thạnh. Nguyện hương linh Cô Quảng Hưng sớm an vui nơi cõi Phật.   ĐOÀN VĂN…

PHÂN ƯU: Cô Tô Ngọc Thạnh đã tạ thế

Gia đình THKT đau buồn nhận tin báo cô Tô Ngọc Thạnh, pháp danh Quảng Hưng, cựu Thư ký học chính của Trường Trung học Công lập Kiến Tường, đã tạ thế lúc 8g ngày 6-1-2024 (nhằm ngày 25 tháng Mười Một, năm Quý Mão) tại TP.HCM, hưởng thượng thọ 84 tuổi. Cô Tô Ngọc Thạnh sinh ngày 18-8-1940, quê quán Mỹ Tho (Định Tường). Linh cữu quàn tại Nhà Tang lễ Bệnh viện Thống Nhất (số 1, đường Lý…